...

Ostrzeżenie, warunki i przepisy operacyjne

Warunki i uwagi

Klient/zleceniodawca (dalej tylko „klient“) jest osobą odpowiedzialną za przejęcie lokalu i ewentualne sankcje związane ze złamaniem wyżej wymienionych zasad zakwaterowania. Klient zobowiązany jest do przekazania niniejszych informacji wszystkim osobom, z którymi dzielić będzie zakwaterowanie lokalu.

Dozorca/osoba umożliwiająca zakwaterowanie (dalej tylko „dozorca“) odpowiedzialny jest za przekazanie pomieszczeń w warunkach odpowiednich do użytkowania w celu udostępniania wymaganych i jasnych informacji niezbędnych do działania, szczególnie tych wymienionych poniżej.

Przedłacając całkowicie pobyt lub dokonując po zapłacie dla daty zarezerwowanej w kalendarzu rezerwacji klient potwierdza, że zgadza sie z warunkami korzystania z lokalu w czasie zakwaterowania o czym wspomniano poniżej; w płeni je zrozumiał, a na zadane potencjalnie pytania otrzymał jasną i zrozumiałą odpowiedź w formie elektronicznej lub przez telefon.

Podczas pierwszego dnia pobytu dozorca oprowadzi klienta po posesji. W czasie oprowadzania zostaną Państwo zapoznani z zasadami zakwaterowania i korzystania z wynajmowanego lokalu.

Całkowita kwota za korzystanie z posesji musi być zapłacona pierwszego dnia pobytu w uzgodnionej kwocie po podpisaniu umowy.

Po zakończeniu pobytu posesja będzie obejrzana przez dozorcę w obecności klienta.

PALENIE W DOMU JEST KATEGORYCZNIE ZABRONIONE, tak samo jak WSZYSTKIE ZWIERZĘTA DOMOWE.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dozorcę zgodnie z dokumentem GDPR, który wszedł w życie 25go Maja 2018.

Dozorca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych klienta osobom trzecim.

Po zapłacie klient potwierdza, że przeczytał uważnie i zgadza się z warunkami oraz regulaminem wynajmu i będzie ich przestrzegał.

Rezerwacja

Cena zakwaterowania:

 • 2 noce 14.000,-CZK / 570,- EURO za cały dom (8 łóżek + 2 dodatkowe łóżka)

Za każdy kolejny dzień pobierana jest opłata w wysokości 7.000,- CZK / 285,- EURO

 

 

Rezerwacja jest ważna w momencie kiedy własciciel lokalu odnotuje wpłatę na konto.

Numer konta bankowego i kod banku:         5518968369/0800.

                                                                       CZ28 0800 0000 0055 1896 8369

Warunki anulowania rezerwacji

Potencjalny klient ma prawo anulować swoją rezerwację przed przyjazdem. Rezerwacja może być anulowana tylko w formie pisemnej i wyłącznie przez osobę, która dokonała rezerwacji. Jeśli rezerwacja zostanie anulowana najpóźniej na dwa tydzieńe przed przyjazdem, opłata za rezerwacje zostanie zwrócona w całości. Jeśli rezerwacja będzie anulowana później dwa tydzień przed przyjazdem, opłata za rezerwację nie zostanie zwrócona.

Po zapłacie, potwierdzasz, że uważnie przeczytałeś i zgadzasz się z warunkami rezerwacji oraz ewentualnego jej odwołania. Wyrażasz zgodę, że będziesz jej przestrzegać.

Regulamin zakwaterowania

Szanowni Goście,

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach zakwaterowania, które dotyczą każdego pomieszczenia na naszej posesji.

 • Po przyjeździe goście zostaną poproszeni o okazanie ważnego dowodu tożsamosci.
 • Goście korzystają z lokalu tylko w uzgodnionym terminie i pozostawiają go w idealnym stanie.
 • Miejsca parkingowe dostępne są tylkoprzed garażem i głównym wejściem.
 • Goście proszeni są o pozostawienie obuwia wierzchniego w holu wejściowym, a w domu w razie potrzeby o używanie obuwia do tego przeznaczonego (kapcie).
 • Bez umowy z właścicielem nie wolno zmieniać układu mebli za wyjątkiem krzeseł.
 • Zabronione jestingerowanie w sieć elektryczną lub jakąkolwiek inną.
 • Zabronione jest korzystanie z urządzen elektrycznych przywiezionych przez gości z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do higieny osobistej, urządzeń do opieki nad dziećmi i laptopów.
 • Palenie w domu jest surowo zabronione!!! Palenie dozwolone jest tylkona zewnątrz domu, a niedopałki papierosów powinny być wyrzucane wyłącznie do popielniczki.
 • Zabrania się posługiwania się ogniem w budynkuz wylączeniem kominka i grilu gazowego. Kominek i grill powinny być obsługiwane z wyjątkową ostrożnością i uwagą w czasie ich używania. W celu zapobiegnięcia ryzyka pożaru przed opuszczeniem lokalu należy upewnić się, że kominek jest zamknięty, a dopływ gazu do grilla odłączony.
 • Goście powinni upewnić się, że popioły z kominka umieszczone są w specjalnie przeznaczonym na to miejscu – metalowy pojemnik.
 • Prosimy o uszanowanie granic prywatnych obszarów na zewnątrz.
 • Gości opuszczających lokal prosimy o upewnienie się, że został wyłączony dopływ wody oraz światło. Jak również o sprawdzenie, czy wszystkie okna i drzwi główne zostały zamknięte.
 • Ze względu na szacunek do sąsiadów, prosimy o przestrzeganie godzin ciszy nocnej od 22:00 wieczorem do 6 rano.
 • Właściciel odpowiedzialny jest za zdrowie gości.
 • Gość odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo własne swoich dzieci, bez prawa do zadania odszkodowania za szkody zdrowotne.
 • Gość odpowiedzialny jest za swoje cenne przedmioty i biżuterię.
 • TYLKO osoby uwzglednione w książeczce zameldowania mają prawo do korzystania z lokalu!!!
 • W przypadku awarii jakiegokolwiek urządzenia należy poinformować własciciela/opiekuna telefonicznie.
 • Telefon:+420 604 548 750 / DK +45 61 69 52 56
 • Proszę o przesyłanie uwag i skarg na adres email: info@bilahorastramberk.cz

Sprzatąnie lokalu:

 • Goście oddają lokal posprzątany.
 • Wszystkie niezbędne przybory do sprzątania oraz środki czyszczące są dostępne.
 • Goście upewniają się, że wszystkie śmieci zostały wyrzucone na zewnątrz w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.
 • Goście zachowują porządek i czystość w lokalu jak i na zewnątrz.

Życzymy udanego pobytu.