...

Upozornění, podmínky a provozní řád

Upozornění a podmínky

Klient/objednavatel (dále jen „klient“) je osoba odpovědná za převzetí objektu a případné sankce v souvislosti s porušením podmínek pro ubytování uvedených níže. Tato osoba taktéž zabezpečí předání potřebných informací osobám, které se s ní společně na ubytování v tomto objektu podílí.

Správce/ubytovatel (dále jen „správce“) je osoba odpovědná za předání objektu ve stavu řádného užívání, za předání potřebných a srozumitelných informací důležitých pro provoz, zejména těchto uvedených níže.

Klient potvrzuje zaplacením celkové částky na základě jeho poskytnutých údajů v rezervačním kalendáři seznámení se s podmínkami pro užívání objektu k bydlení níže, těmto porozuměl a případné dotazy, které k objektu byly srozumitelně zodpovězeny a to buďto telefonicky nebo v elektronické podobě.

V den zahájení pobytu bude provedena vstupní prohlídka objektu a okolí, kde se klient seznámí za doprovodu správce s provozními podmínkami k provozu a užívání objektu.

Celková cena za objekt musí být v den nástupu při podpisu smlouvy zaplacena.

Při ukončení pobytu bude provedena kontrolní prohlídka objektu za účasti klienta a správce.

V objektu je ZÁKAZ KOUŘENÍ a VŠECH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.

Klient dává souhlas správci s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů dle GDPR, která vstoupila v platnost 25.5.2018.

Správce se zavazuje neposkytovat osobní údaje klienta třetím osobám.

 

Zaplacením ubytování potvrzujete, že jste si řádně přečetli Upozornění a podmínky a budete se jimi řídit.

Rezervace

Cena ubytování činí:

 • 2 noci - 14.000,- za objekt (8 lůžek + 2 přistýlky) nebo 570 €.

Každý další započatý den pobytu navíc je za příplatek 7.000,- nebo 285 €.

Pronajímáme pouze celý objekt. 

 

Rezervace proběhne v okamžiku připsání částky na účet majitele objektu.

Číslo účtu a kód banky: 5518968369/0800

IBAN: CZ28 0800 0000 0055 1896 8369

Storno podmínky

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku před nastoupením k pobytu. Objednávku lze zrušit pouze písemně, a to výhradně osobou, která ji podala. Bude-li objednávka stornována do dvou týdnů před nástupem k ubytování, vrací se rezervační poplatek v plné výši. Bude-li objednávka stornována třináct dnů a méně před nástupem k ubytování, rezervační poplatek se nevrací!

 

Zaplacením ubytování potvrzujete, že jste si řádně přečetli Rezervace a storno podmínky budete se jimi řídit.

Provozní řád

Vážení hosté,

chtěli bychom Vás seznámit s provozním řádem našeho objektu.

 • Po příjezdu host předloží svůj platný doklad totožnosti.
 • Host užívá objekt po sjednanou dobu a předává ho zpět v bezvadném stavu.
 • Parkování je povoleno pouze před garáží a hlavním vchodem.
 • V objektu používejte domácí obuv a boty na ven zanechávejte ve vstupní hale.
 • Bez svolení pronajímatele nelze přemisťovat žádný nábytek (vyjma židlí).
 • Je zakázán jakýkoliv zásah do elektrické nebo jiné sítě!!!
 • V objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou spotřebičů určených k osobní hygieně, chůviček nebo notebooků.
 • V celém objektu platí přísný zákaz kouření!!! Kouření je možné pouze venku a nedopalky odkládat do popelníku a nepohazovat je na zem.
 • V objektu je přísný zákaz manipulace s ohněm mimo krbových kamen a plynového grilu. Kamna a gril používejte s vysokou opatrností a v době topení a grilování neopouštějte budovu. Před odchodem zkontrolujte, zda jsou zavřeny krbové kamna a je uzavřen přívod plynu u grilu. Předcházejte všem rizikům vzniku požáru.
 • Hosté zajistí, aby byl popel z kamen opatrně vysypán do plechové nádoby na místě  tomu určeném.
 • Ve venkovních prostorách respektujte prosím ohraničení privátní části.
 • Žádáme hosty, aby při odchodu z místnosti či budovy dohlédli na to, zda je všude zavřená voda, zhasnutá světla, zavřená všechna okna a uzamčené vchodové dveře.
 • S ohledem na ostatní osoby v okolí dodržujte prosím noční klid od 22:00 do 6:00.
 • Pronajímatel nenese zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 • Za vlastní bezpečí a bezpečí svých dětí si ručí každý sám, bez nároku újmy na zdraví po pronajímateli.
 • Za peníze, klenoty a jiné cennosti si host ručí sám.
 • Objekt mají právo užívat POUZE osoby zapsané v ubytovací knize!!!
 • V případě poruchy zařízení informujte pronajímatele/správce telefonicky.
 • Telefon: +420 604 548 750
 • Vaše přání a stížnosti můžete napsat na : info@bilahorastramberk.cz

Úklid objektu

 • Host předá objekt v čistém a uklizeném stavu.
 • K úklidu je k dispozici veškeré náčiní a čistící prostředky.
 • Ubytovaní hosté zajistí pečlivý sběr odpadků a jejich odnos na místo tomu určené.
 • Dodržujte v celém objektu i venku čistotu a pořádek.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt.